Galerie farářů

Galerie farářů

Galerie farářů působících v Třešti

Chybí u některého faráře fotografie a vy ji máte? Budeme rádi, když nám jí půjčíte k okopírování.

2022 – Dnes
Martin Mokrý
    nar. 5. 9. 1992 – Boskovice
ord. 20. 6. 2020 – Brno, Mons. Vojtěch Cikrle

2021 – 2022
Hynek Šmerda

2018 – 2021
Damián Jiří Škoda
    nar. 30. 6. 1974 – Ivančice
ord. 2.9. 2006 – Brno – Mons. Jiří Paďour OFMCap
  Ve dnech 26.-28.10.2018 se v areálu SOU v Třešti konal XI. Celostátní katechetický kongres. V týdnu 15. - 23. 8. 2019 bylo za spoluúčasti Města obnoveno oplocení u farního kostela včetně horních vstupních dveří nad schodištěm. Na podzim se podařilo vykopat plynovou přípojku pro kaplanku, takže je vytápěna plynem a mohou se zde konat setkání dětí předškolního věku na katechezi Dobrého Pastýře. Dále bylo ve farním kostele instalováno kamerové zabezpečení, čímž je umožněn vstup do části kostela během každého dne. Novým nábytkem byla též vybavena sakristie v kostele sv. Kateřiny Sienské. Od 12. 3. 2020 nastala omezení v důsledku pandemie COVID-19. Později se podařilo zajistit přenosy mší svatých z kostela sv. Martina prostřednictvím internetu na webových stránkách naší farnosti. 28. 6. 2020 v neděli v kostele sv. Martina v 10 hodin jsme slavili při mši svaté s emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským jeho 50 let kněžství. Na podzim byla zbourána a znovu postavena zeď na východní straně za farním kostelem. Též se provedly úpravy "konírny" na farní sál. Naposled byla pořízena nová dřevěná vrata do farního areálu. V Kostelci byla provedena oprava střechy a její natření na kostele sv. Kunhuty. Též byly provedeny opravy na Kostelecké faře a úpravy okolí, tak aby mohla fungovat pro nové nájemníky dvou vzniklých bytů.

2004 – 2018
Tomáš Caha
    nar. 8. 5. 1975 – Brno
ord. 29. 6. 2002 – Brno – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
  Po příchodu otce Tomáše do farnosti byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce farního kostela a fary. V roce 2008 proběhla výmalba farního kostela sv. Martina. Dne 6. 7. 2009 se konala primice P. Jana Krbce. V roce 2014 se uskutečnilo v Třešti v areálu Středního odborného učiliště celostátní setkání animátorů za přítomnosti většiny českých biskupů. V roce 2016 proběhla oprava varhan v kostele sv. Kateřiny Sienské, kterou financovalo město Třešť. Ve stejném roce se uskutečnil v Třešti X. celostátní katechetický kongres s účastí našich biskupů. V roce 2018 bylo opraveno schodiště před farou.

2000 – 2004 Roman Kubín
    nar. 30. 4. 1973 – Svitavy
ord. 27. 6. 1998 – Brno – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
  Za působení otce Romana byl opraven – z prostředků Města Třešť a Ministerstva kultury ČR – kostel sv. Kateřiny. Jednalo se především o provedení odvlhčení kostela, opravu krovu a střešní krytiny. Byla zhotovena nová fasáda a nasvětlení kostela. Interiér kostela byl vymalován. Z prostředků farnosti bylo vybudováno sociální zázemí v kostele pro farníky. Dále byla v roce 2003 otevřena nová zpovědní místnost v boční kapli kostela. Ve faře byl postaven kamenný krb pro vytápění místností. V létě roku 2003 proběhlo v Třešti celostátní setkání animátorů za účasti cca 500 mladých a téměř všech českých i moravských biskupů. Před svým odchodem zahájil opravu sálu na faře v Třešti.

1995 – 2000 Jiří Hasoň
    nar. 26. 5. 1961 – Hodonín
ord. 30. 6. 1990 – Brno
  Za jeho působení proběhly rozsáhlé opravy areálu kostela a fary sv. Martina a do kostela sv. Kateřiny byly pořízeny nové dubové lavice. V Třeštici byl 14. 6. 1998 vysvěcen nový zvon – 120 kg, který věnoval na památku své matky Kristy syn Ing. Josef Podzimek.

1990 – 1995 Jaroslav Pezlar
    nar. 15. 7. 1954 – Hustopeče
ord. 5. 7. 1980 – Brno
  Za jeho působení v Třešti se pořídil nový zvon sv. Kateřina – 755 kg – do věže kostela sv. Kateřiny. Zvon byl pořízen ze sbírek dárců na památku obětí II. světové války a poděkování Bohu za 50 roků života bez války. Slavnost proběhla v neděli 7. 5. 1995 za velkého zájmu veřejnosti. O rok dříve byly v kostele sv. Martina vysvěceny nové varhany (29. 5. 1994), které se stavěly asi 5 let, stavěl je Ing. Vladimír Šlajch. Ze sbírek farníků byla opravena kamenná křížová cesta od kostela sv. Martina ke sv. Trojici, vyměněna krytina na půlce střechy fary a opravena část ohradní zdi v ulici Fritzova. V kostele sv. Kateřiny se v roce 1993 položila nová dlažba na podlahu.

1989 – 1990 Pavel Posád 
     nar. 28. 6. 1953 – Budkov
ord. 26. 6. 1977 – Brno
   V době jeho působení v Třešti proběhla „listopadová revoluce“ – v Praze vysvěcení rodáka P. Františka Radkovského na biskupa v dubnu 1990 a jiné, dříve nemožné události, např. církevní svatba v kostele. V létě 1990 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál kněžského semináře. V roce 2004 přijal biskupské svěcení a stal se litoměřickým biskupem.

1985 – 1989  Pavel Procházka
    nar. 25. 6. 1956 – Brno
ord. 27. 6. 1982 – Brno
  Byl kaplan v Jihlavě, adm. v Třešti, dále v Drnholci, na misiích v cizině, potom v Děčíně jako sekretář České biskupské konference pro pastoraci Rómů se v březnu 1999 zúčastnil kkonference Katolického mezinárodního výboru pro Rómy (OCCIT). Za jeho působení v Třešti se opravoval vnitřek fary a zavedl plyn, v kostele sv. Martina instaloval nový obětní stůl a vyměnila se v lodi 4 okna s vitráží, postavila nová sákristie a dokončily se vnitřní opravy na faře.

1984 – 1985 Vladislav Dvořák 
    nar. 21. 5. 1943 – Chudčice
ord. 29. 6. 1974 – Brno
zemřel 10. 8. 2007 v Chudčicích
   Adm. v Příměticích, Třešti, Ostrovačicích, Poštorné, Brtnici, Rakvicích. Byly zahájeny stavební práce na vnitřních opravách fary.

1981 – 1984 Karel Obrdlík
    nar. 9. 7. 1948 – Brno
ord. 30. 6. 1973 – Brno
  1976 – 1981 – kaplan v Třešti
1984 – 1990 – administrátor v Babicích
od 1. 8. 1990 farářem v Blansku
od 15. 9. 1991 farářem ve Zbýšově u Brna a exc. administrátorem v Oslavanech a Čučicích
od 1. 9. 2007 farářem v Dolních Kounicích a exc. administrátorem v Pravlově
od 1. 10. 2007 navíc exc. adm. v Bratčicích.Za jeho působení se provedla rozsáhlá oprava vnitřku kostela sv. Kateřiny. Byla postavena zděná zpovědnice, odstraněny boční oltáře, nová elektroinstalace, vnitřek nově vymalován.

1963 – 1981 František Bohumír Přívětivý 
    nar. 2. 7. 1920 – Nová Říše
ord. 5. 7. 1946 – Brno
zemřel 5. 7. 1981 – pohřben v Nové Říši
  Působil v Husovicích, Vranov u Brna, Lomnice u Tišnova, Modřice, Moravany, Nebovidy, Třešť a Růžená.  

 

1971 – 1974
Karel Pavlíček – kaplan
nar. 26. 5. 1929 – Budišov u Třebíče
ord. 5. 7. 1970 – Brno
od 1. 8. 1971 kooperátorem (lidově „kaplanem“) v Třešti
od 1. 10. 1974 administrátorem v Ivančicích,
od 1. 4. 1994 navíc exc. adm. v Neslovicích,
od 1. 7. 1996 výpomocným duchovním v Pozořicích
od 1. 8. 1996 navíc děkanem modřickým (až do 31. 12. 2000)
5. 4. 2000 titul Monsignore (zkr. „Mons.“, „kaplan Jeho Svatosti“)

1975 – červen
František Korbela – kaplan
nar. 5. 6. 1938 – Žilina
ord. 25. 6. 1961 – Litoměřice
Byl mu odebrán statní souhlas, dále pracoval jako asfaltér – isolatér v Brně.

1976 – 1981
Karel Obrdlík – kaplan
nar. 9. 7. 1948 – Brno
ord. 30. 6. 1973 – Brno
Byl posledním kaplanem v Třešti, od roku 1981 je farář na faře sám.


1952 – 1963 Josef Hlaváč 
    nar. 8. 2. 1905 – Velké Meziříčí
ord. 5. 7. 1928
zemřel 1. 9. 1964 v Brně, kde byl toho času kanovníkem
  1948 – 1952
Vítězslav Grmela – kaplan
nar. 21. 11. 1920 – Protivanov
ord. 29. 7. 1945
od 1. 8. 1945 kooperátorem v Kloboukách,
od 1. 8. 1948 II. kooperátorem v Třešti,
od 1. 8. 1949 kooperátorem v Budči,
od 15. 8. 1949 administrátorem ve Starém Petříně a exc.adm. v Lančově,
od 1. 6. 1954 administrátorem v Želešicích,
od 1. 4. 1960 ustanoven administrátorem (kolem r. 1990 farářem „tichou cestou“) v Sulkovci
od 1. 8. 1999 v Charitním domově důchodců pro kněze na Moravci,
od 30. 1. 2007 zemřel v nemocnici v Novém Městě na Moravě,
od 8. 2. 2007 pohřben v Protivanově.1952 – 1958
František Jindra – kaplan
nar. 18. 6. 1924 – Ždánice
ord. 5. 7. 1949 – Brno
Od 1. 11. 1953 do 26. 12. 1955 byl na vojně. Od roku 1978 děkan v Boskovicích. Ze služby děkana boskovického vyvázán k 1. 7. 1999.1956 – 1973
František Monhort – kaplan
nar. 19. 11. 1919 – Šebetov
ord. 5. 7. 1944 – Brno
zemřel 24. 5. 1994 na Moravci1954 – 1955
Josef Pacal – kaplan
nar. 10. 10. 1924 – Černá (Měřín)
ord. 16. 4. 1950 – Brno
od 1. 8. 1990 soudním vikářem (církevního soudu v Brně)
27. 11. 1994 jmenován II. kanovníkem brněnské kapituly (28. 6. 2002 pak I. kanovníkem)
od 1. 9. 2005 výpomocným duchovním ve Znojmě u sv. Mikuláše