Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.4. do 4.8.2024

Den Čas Místo a text
středa
24.4.
15:00 Třešť - M: Pohřeb paní Marie Johnové
18:00 Třešť - K: Za Marii Krechlerovu, rodiče a za kolegy Jaroslava, Jana a Miloslava
čtvrtek
25.4.
18:00 Růžená: Za Františka a Kateřinu Šteflovy, živou a zemřelou rodinu a za ty, na které nikdo nepamatuje
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
26.4.
18:00 Třešť - K: Za Ladislava a Ludmilu Štrejbarovy, jejich rodiče a sourozence
sobota
27.4.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
28.4.
08:00 Růžená: Za Marii Grégrovou, Marii Minaříkovou a Marii Popkovou
10:00 Třešť - K: Za Marii, Ondřeje, Anežku a Miroslava Rešlovy
18:00 Třešť - K: Za rodiče Fexovy, dva syny, dvě dcery a zetě Karla Bílého
úterý
30.4.
17:00 DPS: Za nemocnou osobu
středa
1.5.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Poukarovy, Miroslava Musila, za živou rodinu Šplínarovu, Šprinclovu, Musilovu a duše v očistci
čtvrtek
2.5.
18:00 Růžená: Za Václava a Marii Tománkovy, dvoje rodiče, syna Václava, vnučku Jarmilu a celou živou a zemřelou rodinu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
3.5.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za Ladislava Svěráka, za živ. a zemř. rodinu Svěrákovu, Štumarovu a tety Štumarovy
sobota
4.5.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
5.5.
10:00 Kostelní Vydří (farní pouť)
18:00 Třešť - K: Za Marii Štrejbarovu, manžela a přízeň
úterý
7.5.
18:00 Jezdovice: Za farníky
středa
8.5.
18:00 Třešť - K: Za zemřelé spolužáky a známé a za duše v očistci
čtvrtek
9.5.
18:00 Růžená: Za Janu Maškovu, dvoje rodiče a celou přízeň
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
10.5.
18:00 Třešť - K: Za Růženu Lukšovu, rodiče a sourozence
sobota
11.5.
18:00 Kostelec: Za Jaroslava Vostala a celou jeho rodinu, za Zdeňka Jůzla a jeho rodinu, za rodinu Haláskovu
neděle
12.5.
08:00 Třešť - M: Za P. Aloise Bumbálka, rodiče a sourozence
10:00 Růžená: Za Františka Mezeru, rodiče Mezerovy a Klubalovy a duše, na které nikdo nepamatuje
18:00 Třešť - K: Za rodiče Tůmovy, tři syny, vnuka Petra a za živ. rodinu Tůmovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
úterý
14.5.
18:00 Třeštice: Za Josefa a Marii Gregorovy, vnučku, dvoje rodiče a živ. rodinu
středa
15.5.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Zudovy, jejich 2 dcery a 2 zetě.
čtvrtek
16.5.
18:00 Růžená: Za rodinu Bambulovu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
17.5.
18:00 Třešť - K: Za Stanislava Nováka, za živ. a zemř. rodinu Novákovu, Kubalovu a tety Štumarovy
sobota
18.5.
18:00 Kostelec: Za Antonína, Františka a Boženu Švikovských a duše v očistci
neděle
19.5.
08:00 Třešť - M: Za Jana a Julii Pelikánovy, všechny děti a celý rod Pelikánů
10:00 Růžená: Za Stanislava Krejčího, manželku Marii a snachu Lýdii
18:00 Třešť - K: Za manžele Adolfa a Hedviku Brtníkovy, za dvoje rodiče, sourozence a živ. a zemř. rodinu Brtníkovu a Novákovu
úterý
21.5.
18:00 Lovětín: Za Antonína a Ludmilu Šimkovy, dvoje rodiče a celou přízeň
středa
22.5.
18:00 Třešť - K: Za Libuši Horálkovou, Josefa Vejmělka, rodinu Vejmělkovu a Martinkovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
čtvrtek
23.5.
18:00 Růžená: Za Františka Trojana, dvoje rodiče, sourozence, syna, dceru, vnuka, zetě a duše v očistci pi
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
24.5.
18:00 Třešť - K: Za Lidmilu a Aloise Roháčkovy a za duše v očistci
sobota
25.5.
18:00 Kostelec: Za živou a zesnulou rodinu Smrčkovu a Čápovu
neděle
26.5.
08:00 Růžená: Za Františka a Vlastu Polednovy a zetě Miroslava
09:30 Třešť - M: Za rodinu Hynkovu, Šiftařovu, Alenu Duchkovou a celou živou i zemřelou rodinu
18:00 Třešť - K: Za Karla Marečka, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci
úterý
28.5.
17:00 DPS
středa
29.5.
18:00 Třešť - K: Za Marii Bílou, bratra Stanislava a jeho manželku a za rodiče Markovy
čtvrtek
30.5.
18:00 Růžená: Za Jiřího Hávu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
31.5.
18:00 Třešť - K: Za nemocné, trpící, opuštěné a umírající
sobota
1.6.
18:00 Třešť - K: Za Ludmilu a Františka Komínovy, dvoje rodiče, Marii a Josefa Nechvátalovy a syna Františka a celou živ. a zemř. rodinu
neděle
2.6.
08:00 Třešť - M: Za farníky
10:00 Růžená: Za Jiřího Svěráka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
11:30 Kostelec: Za živou a zemř. rodinu Špičákovu, Oralovu, Novotnou a Vičíkovu; za dar víry; za zemřelou rodinu Zapletalovu, Marešovu, Havlíčkovu, Gerlichovu, Novotnou a Paňákovu
úterý
4.6.
18:00 Jezdovice: Za rodinu Hartlovu a Svobodovu
středa
5.6.
18:00 Třešť - K: Za farníky
čtvrtek
6.6.
18:00 Růžená: Za Marii Brtníkovu, manžela a syna
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
7.6.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za rodiče Fatrdlovy, jejich syna, snachu, zetě a celou živ. i zemř. rodinu
sobota
8.6.
18:00 Kostelec
neděle
9.6.
08:00 Třešť - M: Za živé a zemřelé členy rodiny Kokejlovy a Mankovy
10:00 Růžená: Za rodinu Tůmovu a Hávovu
18:00 Třešť - K: Za Josefa Poláka, dvoje rodiče, dva bratry, švagrovou, švagra a za duše, na které nikdo nepamatuje
úterý
11.6.
18:00 Třeštice: Svátost smíření v kapli
středa
12.6.
18:00 Třešť - K: Za Marii a Richarda Hávovy a jejich syna Jaromíra
čtvrtek
13.6.
17:00 Stonařov: Rekolekce kněží jihlavského děkanátu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
14.6.
18:00 Třešť - K: Za zemř. rodiče Semrádovy, Šindelářovy, Kněžíčkovy, jejich živé rodiny, bratra, Marii Kružíkovu a duše v očistci
sobota
15.6.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
16.6.
08:00 Třešť - M: Za Ladislava Svěráka, za živ. a zemř. rodinu Svěrákovu, Štumarovu a tety Štumarovy
10:00 Třeštice
18:00 Třešť - K: Za Emila Lajtkepa, rodiče Lukšovy a Lajtkepovy a manžele Svobodovy
úterý
18.6.
18:00 Lovětín: Za Vladimíra Svěráka, dvoje rodiče a celou přízeň
středa
19.6.
18:00 Třešť - K: Za rodinu Vopálenských z Třeště a rodinu Plotovu z Bukové
čtvrtek
20.6.
18:00 Růžená: Za farníky
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
21.6.
18:00 Třešť - K: Za Lidmilu a Aloise Roháčkovy, jejich sourozence a rodiče
sobota
22.6.
18:00 Kostelec
neděle
23.6.
08:00 Třešť - M: Za Josefa Salamánka, rodinu Salamánkovu, Brožovu, Zelníčkovu, Svobodovu a duše, na které nikdo nepamatuje
10:00 Růžená: Za Františka Růžičku, manželku a rodiny z obou stran
18:00 Třešť - K: Za Ladislava a Růženu Němcovy, rodinu Němcovu, Novákovu a Trojanovu
úterý
25.6.
17:00 DPS: Za farníky
středa
26.6.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Hronkovy, dceru a jejího manžela a duse v očistci
čtvrtek
27.6.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
28.6.
18:00 Třešť - K: Za Františka a Růženu Krejčovy, jejich syna Františka, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
sobota
29.6.
18:00 Kostelec
neděle
30.6.
08:00 Třešť - M: Za manžela Ladislava Lysého, rodiče Horkých a Lysých, celou živ. a zemř. rodinu a duše v očistci
10:00 Růžená: Za Ludmilu a Antonína Kodysovy, dceru, syna, vnuka a tři zetě
18:00 Třešť - K: Za rodiče Pejčochovy, syna Františka a za živ. a zemř. rodinu
úterý
2.7.
18:00 Jezdovice
středa
3.7.
18:00 Třešť - K
čtvrtek
4.7.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
5.7.
10:00 Růžená
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za živou i zemřelou rodinu Niederhafnerovu
sobota
6.7.
18:00 Kostelec
neděle
7.7.
08:00 Třešť - M: Za Věru, Ludmilu, Josefa a Františka Kubů, rodiče a celý rod Kubů a za rodinu Volfovu
10:00 Růžená: Za Františka a Boženu Příhodovy a za živou a zemřelou rodinu
18:00 Třešť - K: Za Antonína Kodyse, manželku Ludmilu, Václava Kodyse a jejich rodiče
úterý
9.7.
18:00 Třeštice
středa
10.7.
18:00 Třešť - K: Za farníky
čtvrtek
11.7.
18:00 Růžená: Za rodinu Hejdovu, Pernicovu a Sobotkovu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
12.7.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Hronovy a za živé i zemřelé členy rodu Hronových.
sobota
13.7.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
14.7.
08:00 Třešť - M: Za Růženu Balatkovu, manžela Stanislava Novotného, syna a snachu
10:00 Růžená: Za Aloise a Františku Maryškovy, syna Jiřího a vnučku Petrušku
18:00 Třešť - K: Za Pavla Lukše a celou rodinu
úterý
16.7.
18:00 Lovětín: Za Jana Neuwirta, dvoje rodiče a celou přízeň
středa
17.7.
18:00 Třešť - K
čtvrtek
18.7.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
19.7.
18:00 Třešť - K
sobota
20.7.
18:00 Kostelec
neděle
21.7.
08:00 Třešť - M: Za farníky
10:00 Růžená: Za Františka Jiráka, dvoje rodiče a celou přízeň
18:00 Třešť - K: Za rodiče Josefa a Jaroslavu Janákovy a Josefa a Marii Fatrdlovy
čtvrtek
25.7.
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
sobota
27.7.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
28.7.
08:00 Třešť - M: Za Jaroslava Svobodu, sourozence, za rodiče Svobodovy a Vejvodovy a za celou živou rodinu
10:00 Růžená
18:00 Třešť - K: Za manžela Františka Šalandu, jeho rodinu a za rodiče Šalandovy, dva syny a dceru
úterý
30.7.
17:00 DPS
středa
31.7.
18:00 Třešť - K
čtvrtek
1.8.
18:00 Růžená: Za Jana Hamršmída, jeho rodiče a sourozence, za rodinu Bartůškovu a Trojanovu a duše v očistci
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
2.8.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K
sobota
3.8.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
4.8.
08:00 Třešť - M
10:00 Růžená
18:00 Třešť - K