Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH TŘEŠŤ, RŮŽENÁ A KOSTELEC
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 08:00
Třešť - M
Za Věru Zažímalovou, její sestru Evu Lazárkovou a rodiče Matějkovy
10:00
Růžená
Za farníky
18:00
Třešť - K
Za manžele Marii a Jaroslava Šalandovy, dva zetě, živ. a zemř. rodinu Šalandovu a Kubalovu a duše v očistci
Pondělí
22.4.
pondělí 4. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
23.4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18:00
Lovětín
Za Ladislava a Marii Klubalovy, pět dcer, sedm zeťů a vnučku
Středa
24.4.
sv. Jiří, mučedníka 15:00
Třešť - M
Pohřeb paní Marie Johnové
18:00
Třešť - K
Za Marii Krechlerovu, rodiče a za kolegy Jaroslava, Jana a Miloslava
Čtvrtek
25.4.
svátek sv. Marka, evangelisty 18:00
Růžená
Za Františka a Kateřinu Šteflovy, živou a zemřelou rodinu a za ty, na které nikdo nepamatuje
19:30
Třešť - K
Adorace do 20.00
Pátek
26.4.
pátek 4. velikonočního týdne 18:00
Třešť - K
Za Ladislava a Ludmilu Štrejbarovy, jejich rodiče a sourozence
Sobota
27.4.
sobota 4. velikonočního týdne 18:00
Kostelec
(s nedělní platností) Za farníky
Neděle
28.4.
SLAVNOST SV. KATEŘINY SIENSKÉ 08:00
Růžená
Za Marii Grégrovou, Marii Minaříkovou a Marii Popkovou
10:00
Třešť - K
Za Marii, Ondřeje, Anežku a Miroslava Rešlovy
18:00
Třešť - K
Za rodiče Fexovy, dva syny, dvě dcery a zetě Karla Bílého
  • V pátek 26.4. bude v 16.30 Zpívání v konírně a v 17.00 Katecheze DP na kaplance. Na mši sv. přijede P. Tomáš Zámečník, kaplan z brněnské katedrály, a zájmecům udělí novokněžské požehnání. Po mši sv. bude spolčo mládeže na faře.

Další akce:

  • 27.4.2024 - Diecézní ministrantská pouť v Rajhradě - Společnou dopravu auty zajišťuje p. farář a vedoucí ministrantů. Sraz v 10.00 u fary. Ministranti, kteří potřebují do auta podsedák, tak ať si jej vezmou s sebou. Návrat ve večerních hodinách. Více informací: https://www.biskupstvi.cz/ministranti/
  • 5.5.2024 - Farní pouť do Kostelního Vydří - mše sv. v 10.00, doprava individuálně, oběd bude zajištěn. Oběd (řízek+salát za 150 Kč) a nabídku/poptávku dopravy autem je možné si zapsat do tabulky v kostele do neděle 21.4.

  • 18.5.2024 - Diecézní setkání mládeže v Třebíči - Program bude jak pro mládež na II. stupni ZŠ tak pro středoškoláky. Na setkání vypravíme společný autobus.

Třešť - M: kostel sv. Martina (farní); K: kostel sv. Kateřiny Sienské (dolní)
kontakt: P. Martin Mokrý, [email protected], farní tel.: 732 593 060, www.tre-fa.cz
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY