Rezervace intence online

Formulář k závaznému rezervování úmyslu na mši svatou

1. Nejprve zvolte datum a místo.

V nabídce se zobrazují pouze volné úmysly ve všech třech farnostech podle kostela*, ve kterém bude mše sloužena. K dispozici jsou zatím pouze termíny do konce roku 2024. Další budou zpřístupněny v prosinci 2024.

2.+3. Vyplňte svůj e-mail, jméno a tel. číslo.

Na e-mail Vám po schválení knězem přijde zpráva o zapsání Vašeho úmyslu.
Telefonní číslo slouží pro případnou domluvu na nenadálé změně termínu.

4. Napište svůj úmysl na mši sv. a odešlete formulář.

Úmysl formulujte pokud možno stručně. Kněz může úmysl ještě upravit, až poté Vám přijde jeho znění a potvrzení na e-mail.

Např.: Za Janu a Petra Novákovy** a živ. a zemř. rodinu

** "Jana a Petr Novákovi" ve 4. pádu mn. čísla "Za J. a P. Novákovy" (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=710&dotaz=příjmení)


* Farní kostel sv. Martina = Třešť horní kostel; Filiální kostel sv. Kateřiny = Třešť dolní kostel

Farní kostel sv. Máří Magdaleny = Růžená; Farní kostel sv. Kunhuty = Kostelec


Zapsané a schválené úmysly si můžete zkontrolovat v kalendáři: https://www.tre-fa.cz/kalendar.php


 


Upozornění! Odesláním tohoto formuláře automaticky nedochází k přijetí intence. Konečné rozhodnutí o znění a přijetí textu intence má kněz.