Třešťské betlémy

Třešťské betlémy

  Plánek Betlémské cesty 2023-2024 v PDF

 

Poezie nejkrásnějších svátků roku se nesmazatelně vtiskla do našeho vědomí. Zvláštní teplé kouzlo domova, lidské pospolitosti, lásky jedněch k druhým – to vše poznamenalo naše předky i nás.

Krásný a kouzelný biblický příběh o narození chudého dítěte v opuštěném chlévě, o solidaritě chudých, spěchajících se svými dary ve snaze pomoci tomu potřebnějšímu než jsou oni sami, byl přístupný lidským citům a srdcím a vedl od svého vzniku všechny umělce ke ztvárnění. Poezie, hudba, výtvarné umění – to vše bylo a je navždy poznamenáno příběhy dob dávno minulých. Lidoví umělci, inspirovaní církevním uměním, přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní pro jeho obsahovou blízkost. To je jeden z důvodů vzniku betlémů, jejichž lidovost spočívá ve vyjádření představ a názorů lidových umělců.

Počátkem 19. století vzniká betlémářství v Třešti. V prvopočátcích je zde zřejmý vliv třebíčských papírových betlémů a později, ve druhé polovině 19. století, vliv jihlavských dřevěných betlémů. Není nezajímavé, že první betlémáři v Třešti, ale i v Jihlavě a v Třebíči, se objevují mezi soukeníky. U nás v Třešti se jména František Jabůrek, rodina Dvořáků, Jiří Šiftař, Josef Diviš a mnoho dalších stala úplnou legendou z oblasti tvůrců papírových betlémů.

Ve 2. polovině 19. století se začínají objevovat betlémy dřevěné, které po roce 1860 postupně zatlačovaly betlémy papírové. První dřevěné figurky se dostaly do Třeště z jiných oblastí (tyrolského typu, z Králík apod.) a byly také pořizovány od řezbářů z Jihlavy a okolí, nejvíce od Františka Klause ze Stonařova a rodiny Boudných z Brtnice. Prvním pravděpodobným třešťským autorem – řezbářem – byl Matěj Suchý (1820 – 1909). Obdobně jako mezi průkopníky papírových betlémů se řadili mezi první tvůrce dřevěných figurek truhláři a soukeníci. Rozvoj nábytkové výroby a hlavně řezbovaného nábytku a hodinových skříní vytvořil podmínky pro vznik lidového řezbářského umění.

Truhláři, tesaři, ale dokonce i ševci a krejčí – prostě lidé s výtvarným nadáním a šikovnýma rukama – se učí jeden od druhého, zpočátku se i napodobují, ale osobitou řezbou a vlastními tvůrčími nápady se začínají odlišovat, takže zkušený betlémář – znalec – dnes snadno pozná autora figurek.


Velký betlém v ulici Na Hrázi, který byl vyřezány během setkání řezbářů „Dřevořezání“ v Třešti.

 

A tak po prvním třešťském tvůrci Suchém se objevuje celá plejáda lidových řezbářů. Významnou byla řezbářská rodina Brázdů, František Janák a jejich další pokračovatelé jako lidový všeuměl Josef Liška a Jan Brožek, František Vrátil a další. Mezi tvůrce betlémů nelze nezapočítat ani tvůrce pastoušek, salaší, zbořenišť, stromů a měst.

Zvláštní místo mezi třešťskými betlémy zaujal pohyblivý betlém Adolfa Bumbálka, který nejen sám vyřezal celý betlém, ale zhotovil i pohyblivý mechanizmus. Betlém se od smrti tvůrce (1953) nestaví.

Základními komponenty třešťských betlémů jsou většinou středově umístěná zbořeniště (místo narození), město a volná krajina se stromy, drobnými stavbami selských usedlostí a salaší, vytvořená podle fantazie betlémáře z pařezů a mechu. Pařezy budí dojem holých rozeklaných romantických skal a mech zdání zelených lučin a pastvin pro pasoucí se stáda oveček. Třešťské betlémy jsou vytvářeny jako dioráma, kde se krajina pozvolna zvedá k horizontu, až přejde nepozorovaně v malovanou krajinu zvanou „lončoft“. Mezi nejznámější autory malovaných krajin patří ze starší generace tvůrců Jiří Šiftař, František Růžička. Velikost současných betlémů se pohybuje od 120 x 150 cm do 600 x 150 cm, počet figurek pak na jednotlivých betlémech od 50 do 550 figurek.

Při podrobném pohledu na betlémy pozorný a vnímavý návštěvník pozná, že nejsou jen inscenací biblického příběhu, ale i obrazem života, oblečení a tužeb prostého lidu. Jsou tedy odrazem názorů jeho tvůrců, a proto kulturně historický význam betlémů je nesporný. A osud třešťských betlémů?

V 60. – 70. letech se v Třešti stavělo 30 – 35 betlémů. V sezoně 1988/89 jich bylo postaveno 23. V roce 1990 se počet betlémů znovu začal zvyšovat, takže v sezoně 1992/93 stálo v bytech Třeště už opět více jak 30 betlémů. Některé se svou velikostí neřadily k největším, ale všechny pocházely z Třeště, a co je podstatné, většinou i ze současné dílny třešťských autorů – lidových řezbářů.

Betlémářství jako součást lidové tvořivosti je ve své podstatě kolektivní záležitostí a jen ve společenství jednotlivých tvůrců má záruku přežití. I když každý betlémář a tvůrce figurek a staveb tvoří samostatně, potřebuje porovnávat i soutěžit, zdokonalovat a učit se v kolektivní spolupráci a tím růst ve vlastní tvorbě. A ta je v třešťském případě stále zastoupena ještě dost velkým počtem betlémářů a tvořících autorů.

Lze právem tvrdit, že Třešť je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v České republice a bylo by neodpustitelnou chybou chodit nevšímavě kolem a nevytěžit potřebné poznatky po kulturně historické stránce i po stránce odborného výzkumu z její výjimečnosti. Podporovat tento úsek lidové umělecké tvořivosti a nedat mu zaniknout by mělo být povinností všech, do jejichž sféry činnosti betlémářství spadá.
A životaschopnost této krásné a ušlechtilé tradice zaručuje do budoucích let skutečnost, že v Třešti tvoří v současné době několik lidových řezbářů – amatérů – z různých profesí. Mezi ně patří : Evžen Hamták, Jan Bukvaj, manželé Metoděj a Marie Roháčkovi, Josef Bílý a další. Lze tedy říci, že tradice lidového betlémářství v Třešti má ze strany betlémářů zatím všechny předpoklady a podmínky k dalšímu pokračování v tradici.

Seznam majitelů betlémů v Třešti, kteří umožňují prohlídky v domácnostech od 26.12. do 2.2. Tento seznam je každoročně aktualizován. Jeho aktuální znění je k dispozici v prostorách Schumpetrova domu – na Informačním centru nebo v prostorách výstavy Spolku přátel betlémů , k nalezení je i v jednotlivých rodinách.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Informační centrum – Dům J. A. Schumpetera, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, tel., fax: 567 234 567, email: [email protected]

Policie ČR – Nádražní 488 – tel: 567 224 158, 567 224 333

Veřejné WC – v provozu každý den do 17,00 hod víceúčelová budova ulice Revoluční (u Alberta)

Stravování:
Restaurace „U Krebsů“ – Nádražní 448/2 – tel: 567 224 293
Restaurace „Plzeňská pivnice U Kapra“ – Nám. T.G. Masaryka 17/7 – tel: 602 741 451
Penzion a restaurace Svět – nám. T.G.M. 103 – tel: 567 216 459
Pizzerie a kavárna U Ferdinanda – Revoluční 4 – tel: 602 741 451

Ubytování:
Hotel Zámek Třešť – Dr.Richtra 234 – tel: 567 224 247
SOŠ a SOU Třešť – K Valše 38 – tel: 567 224 943
Penzion a restaurace Svět – nám. T.G.M. 103 – tel: 567 216 459
Penzion David – Rooseweltova 460/10 – tel: 731 608 784
Ubytování U KAPRA – nám. T. G. M. 117 – tel: 602 741 451
Penzion U Růžičků – U Váhy 471 – tel: 608 822 424
Penzion u Lašanů – nám. Svobody 466 – tel: 606 205 115

Kontaktní adresa:
Spolek přátel betlémů v Třešti – Roháčkovi
Luční 1061
589 01 Třešť
tel: 567 224 537
http://betlemy-trest.cz/