Kalendář akcí a událostí farnosti

červenec 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí 13. týdne v mezidobí
2úterý 13. týdne v mezidobí
3sv. Tomáše, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Novákovy, manželku Janu, syna Pavla, dceru Šárku, zetě Antonína, bratra Stanislava a vnučku Lucii

4sv. Prokopa, opata
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za posilu v nemoci a uzdravení

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

5sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
6sv. Marie Goretti, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kunhuty
  • Označení: Kostelec (Kostelec u Jihlavy)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

714. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Věru, Ludmilu, Josefa a Františka Kubů, rodiče a celý rod Kubů a za rodinu Volfovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Františka a Boženu Příhodovy a za živou a zemřelou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Antonína Kadlece, manželku Ludmilu, Václava Kodyse a jejich rodiče

8pondělí 14. týdne v mezidobí
9sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple sv. Antonína Paduánského
  • Označení: Třeštice (Třeštice)

  Za Josefa a Zdeňku Mlatečkovy a sestru Lidušku

10středa 14. týdne v mezidobí
11sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za rodinu Hejdovu, Pernicovu a Sobotkovu

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

12pátek 14. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Hronovy a za živé i zemřelé členy rodu Hronových.

13sv. Jindřicha, nebo sobotní památka Panny Marie
1415. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Růženu Balatkovu, manžela Stanislava Novotného, syna a snachu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Aloise a Františku Maryškovy, syna Jiřího a vnučku Petrušku

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Pavla Lukše a celou rodinu

15sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16Panny Marie Karmelské
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Lovětín (Lovětín u Třešti)

  Za Jana Neuwirta, dvoje rodiče a celou přízeň

17bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Jaroslavu Komárkovou a Janu Sedlákovou

18čtvrtek 15. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za rodinu Jakubcovu z Čenkova, rodinu Foitlovu z Třeště

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

19pátek 15. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za uzdravení vztahů v rodinách

20sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kunhuty
  • Označení: Kostelec (Kostelec u Jihlavy)

  Za Věru Procházkovou a celou živou i zemřelou rodinu

2116. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Pouť - sv. Máří Magdalena
  Za Františka Jiráka, dvoje rodiče a celou přízeň

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Josefa a Jaroslavu Janákovy a Josefa a Marii Fatrdlovy

22sv. Marie Magdalény
23sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24sv. Šarbela Machlúfa, kněze
25sv. Jakuba, apoštola
 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

26sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27sv. Gorazda a druhů
2817. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Jaroslava Svobodu, sourozence, za rodiče Svobodovy a Vejvodovy a za celou živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Stanislava a Marii Kodysovy, dvoje rodiče, syna Jaroslava a celou živ. a zemř. rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za manžela Františka Šalandu, jeho rodinu a za rodiče Šalandovy, dva syny a dceru

29sv. Marty
30sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Pavlu Hekrdlovu a manžela a za duše v očistci