Kalendář akcí a událostí farnosti

Duben 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí v oktávu velikonočním
2úterý v oktávu velikonočním
3středa v oktávu velikonočním
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Josefa a Leopoldu Roháčkovy, rodiče a duše v očistci

4čtvrtek v oktávu velikonočním
5pátek v oktávu velikonočním
6sobota v oktávu velikonočním
72. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Jaroslava Svobodu, sourozence, za rodiče Svobodovy a Vejvodovy a za celou živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za rodiče Smejkalovy, jejich děti a duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Františka Mifku, rodiče, snachu a přízeň

8Zvěstování Páně
9úterý 2. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple sv. Antonína Paduánského
  • Označení: Třeštice (Třeštice)

  Za živou a zemřelou rodinu Nevoralovu a Bínovu, veškeré příbuzenstvo a duše v očistci

10středa 2. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Vlastu, Annu a Vladimíra Šenkapouluvy a rodinu Potočiarovu a Šenkapoulovu

11sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za zemřelé rodiče Růženu a Ladislava Houzarovy a dceru Jiřinu

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace s přímluvnou modlitbou do 20.30

12pátek 2. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Vytiskovy a Gutvaldovy

13sv. Martina I., papeže a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kunhuty
  • Označení: Kostelec (Kostelec u Jihlavy)

  Za zemř. Josefa Kocha, rodiče Kochovy a Štipčákovy a celou živ. rodinu

143. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Martina Mareše a duše v očistci

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Žofii Kubátovou, syna, snachu, pravnuka a rodinu Smejkalovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za farníky

15pondělí 3. velikonočního týdne
16úterý 3. velikonočního týdne
17středa 3. velikonočního týdne
18čtvrtek 3. velikonočního týdne
 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

19pátek 3. velikonočního týdne
20sobota 3. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kunhuty
  • Označení: Kostelec (Kostelec u Jihlavy)

  Za Ladislava Hartmana z Jedlova

214. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Věru Zažímalovou, její sestru Evu Lazárkovou a rodiče Matějkovy

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za farníky

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za manžele Marii a Jaroslava Šalandovy, dva zetě, živ. a zemř. rodinu Šalandovu a Kubalovu a duše v očistci

22pondělí 4. velikonočního týdne
23sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Lovětín (Lovětín u Třešti)

  Za Ladislava a Marii Klubalovy, pět dcer, sedm zeťů a vnučku

24sv. Jiří, mučedníka
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Pohřeb paní Marie Johnové

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Marii Krechlerovu, rodiče a za kolegy Jaroslava, Jana a Miloslava

25sv. Marka, evangelisty
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Františka a Kateřinu Šteflovy, živou a zemřelou rodinu a za ty, na které nikdo nepamatuje

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

26pátek 4. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Ladislava a Ludmilu Štrejbarovy, jejich rodiče a sourozence

27sobota 4. velikonočního týdne
285. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Marii Grégrovou, Marii Minaříkovou a Marii Popkovou

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Marii, Ondřeje, Anežku a Miroslava Rešlovy

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Fexovy, dva syny, dvě dcery a zetě Karla Bílého

29sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30sv. Zikmunda, mučedníka